Durant els dies 26, 27 i 28 de gener de 2018 Girona serà un aparador viu, ple d’activitats, amb tots els esdeveniments i espectacles que es porten a terme a la ciutat.